Privacyverklaring

Al uw persoonsgegevens zullen volgens de privacyrichtlijnen – zoals vastgesteld in de AVG – worden beveiligd en opgeslagen.
Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op dit proces. Indien u nog vragen heeft, neemt u contact op met ons secretariaat. Wij zijn u graag van dienst.

AVG Verschuren Consultancy

 • Alleen bedrijfsinformatie worden bewaard indien;
  • Er sprake is van een offerte traject
  • Informatie verzoek is.
  • Een opdracht in executie fase is.
  • b.v. financiële transacties en de wettelijke bepalingen
 • Contactpersonen van organisaties zullen alleen worden vastgelegd als er geen algemene contact informatie aanwezig is, of op verzoek van de organisatie en desbetreffende personen, hierin toestemming hebben gegeven.
 • Bedrijfsinformatie en bijbehorende contactpersoon informatie zal niet aan derden worden overhandigd, cq verkocht worden.
 • Informatie betreffende organisaties en contactpersonen zullen alleen verstrekt worden, naar aanleiding van het volgen van wettelijke verordening, doormiddel van een officieel wettelijk verzoek.
 • Verschuren Consultancy, maakt gebruik van online Marketingdoormiddel van LinkedIn en facebook, alleen op aanvraag worden organisaties en contactpersonen persoonlijk op de hoogte gebracht van acties, en of veranderingen in de organisatie.
 • Afmelden van deze service, geschied eenvoudig door het sturen van een email naar info@productivityengineeringverschuren.nl