Verandermanagement (Business fitscan)

Door globalisering, technologische ontwikkelingen, veranderende wensen en eisen van klanten, wijzigende sociale structuren en daarop aangepaste regelgeving hebben alle organisaties te maken met een continu bewegende werkomgeving. Dit heeft een grote impact op de innovatie, organisatie, business modellen en concurrentiesituatie. En dus met continuïteit en winstgevendheid. Dit vraagt een hoge mate van verandervermogen.

Belang van Verandervermogen

Organisatie gaan hiermee om door het ontwikkelen van strategieën en het maken van plannen.
Belangrijk maar belangrijker is dat de organisatie in staat is om met de veranderingen om te gaan. Uiteindelijk bepaalt dat organisatie verandervermogen 80% van het effect.
Hoe groter het verandervermogen hoe groter de slagingskans, hoe sneller veranderingen worden doorgevoerd, hoe lager de kosten zijn en hoe aantrekkelijker de organisatie is voor medewerkers.
Verandervermogen.
Het vermogen van de organisatie om als een groep individuen effectief mate veranderingen om te gaan.

Verandervermogen en Consultancy

Consultants ondersteunen organisaties met de ontwikkeling van plannen en bij de implementatie.
Het succes daarvan hangt dus sterk af van het verandervermogen van de betrokken organisatie.
Het is dus zinvol om de organisatie te helpen bij het in beeld brengen en versterken van het verandervermogen.

Business Fitscan en Consultancy

Business Fitscan heeft een methode ontwikkeld om het verandervermogen van organisaties transparant, objectief en concreet te meten en een diagnose te stellen. Doordat het over feiten gaat en niet over beelden biedt het enorme voordelen.
Dit is nodig om de vragen te beantwoorden:

  1. Hoe goed is de organisatie/projectorganisatie in staat om het strategie/project tot een goed einde te brengen?
  2. Wat kan het management – direct al – doen om de kans op succes te vergroten?

Door het delen van dat inzicht kan het management samen met de Consultant bij de implementatie hier concreet en gericht op sturen.
Bijvoorbeeld door bespreking met het management en projectleiding van de resultaten en de gevolgen daarvan voor het implementatieproces en het in te bedden van de resultaten in Workshops voor zowel management als medewerkers, waardoor bewustzijn groeit en gericht wordt gestuurd.

Toegevoegde waarde Business Fitscan voor Consultancy Organisatie
De Consultancy Organisatie heeft een aantal voordelen met Business Fitscan.

  • Het biedt haar klanten extra dienstverlening
  • Het vergroot de slagingskans
  • Betere implementatie (hogere snelheid en lagere kosten)
  • Een concurrentie voordeel
  • Meer inkomsten door extra diensten en meer retentie

Business Fitscan en haar producten

Business Fitscan voert de volgende producten:

Workshops
Een interactieve workshop rond verandervermogen en verandercultuur voor Directies, Management Teams, Programma Managers en Consultants gericht op het vergroten van het bewustwording en het inzicht en het bieden van praktisch handvatten en het verbeteren van beoordelen van veranderingstrajecten

Business Fit Canvas
Een praktisch hulpmiddel om een beeld te ontwikkelen m.b.t. verandervermogen van je eigen organisatie. Door dit Canvas gezamenlijk in te vullen krijg je inzicht, dat tot antwoorden op veel vragen leidt. Wordt gecombineerd met een workshop.

Self Assessment
Een online zelfonderzoek. Om tegen lage kosten objectief een goed beeld krijgen van het verandervermogen van een afdeling of projectorganisatie. Het geboden inzicht, biedt handvatten voor effectieve maatregelen
Met name gericht op kleinere projecten en organisaties. En wordt gecombineerd met een workshop waarbij de resultaten worden besproken en vervolgstappen worden voorgesteld.

Business Fitscan
Een breed, wetenschappelijk verantwoord en objectief meting verandervermogen. Het rapport is een diagnose met verschillende doorsnedes en het legt de relatie tussen de verschillende relevante en beïnvloedbare elementen. Het geeft de organisatie concrete handvatten om de slagingskans bij veranderingen te vergroten.

Business Fitscan Plus
Business Fitscan Plus biedt naast het uitgebreide diagnose, begeleiding van het Management bij het structureel versterken van het verandervermogen.
Dat gebeurt door de inzichten in een aantal stappen om te zetten in concrete en volgbare maatregelen.

Benchmark Onderzoeken
Business Fitscan doet organisatie overstijgende onderzoeken naar Branches en Regio’s e.d. om vergelijkingsmateriaal te ontwikkelen.
Deze onderzoeken worden ingezet door Consultancy Organisaties om zich te profileren.

White label

Business Fitscan werkt onder eigen naam en onder naam van de Consultancy Organisatie.

White papers
Publicaties
Business Fitscan